Medlemsorganisationer af LC-Lederforum

Det karakteristiske ved en centralorganisation er, at den har organisationer og ikke enkeltpersoner som medlemmer.

Skolelederforeningen

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org

www.skolelederforeningen.org
Ledere i og omkring folkeskolen mm.

 

Uddannelseslederne

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08
info@uddannelseslederne.dk

www.uddannelseslederne.dk
Ledere ansat bl.a. på produktionshøjskoler, private sprogcentre,daghøjskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund, private aktører, idrætsorganisationer samt i regioner, kommuner og ministerier.

 

Frie Skolers Ledere

Vandkunsten 3, 1.
1467 København K
Tlf. 7060 4055
info@frieskolersledere.dk

www.frieskolersledere.dk
Ledere og lærere på friskoler og private grundskoler samt ungdoms- og efterskoler.