Lokale afdelinger

LC-Lederforum – Lokale Afdelinger

Her findes oplysninger om de Lokale Afdelingers bestyrelser, adresser mm:

http://www.skolelederforeningen.org/om-foreningen/lokale-afdelinger/