Velkommen til LC-Lederforum

LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser. Organisationerne repræsenterer ca. 5400 ledere.