Velkommen til LC-Lederforum LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser. Organisationerne repræsenterer ca. 5400 ledere.
LC-Lederforum arbejder med rådgivning, erfaringsudveksling, kurser og konferencer for ledere i Lærernes Centralorganisation. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.